Tarihçemiz «  Gaziantep İtfaiyeciler Derneği
Mobile Close
Tarihçemiz

ANASAYFA » KURUMSAL » Tarihçemiz

« Geri

TarihçemizGaziantep İtfaiyeciler Derneğimiz 30.03.2016 tarihinde Gaziantep ilinde kurulmuştur.

İTFAİYECİLİĞİN TARİHÇESİ

Osmanlı padişahlarından III. Murat Afet haline gelen yangınların önüne geçmek için 12 Mart 1579 yılında İstanbul Kadısına bir ferman gönderir. Fermanla her evde bir büyük fıçı su, dam yüksekliğinde bir merdiven bulundurulmasını yangın çıkan yerlerde halkın kaçmayıp yangını söndürmeye çalışmasını, bütün hususların kontrol edilmesini istemesi itfaiye tarihimizde yangınlara karşı alınan ilk yazılı tedbir ve düzen olarak kabul edilir.

Gerçek Davut adını alarak Müslüman olan bir Fransız Mühendis, 1715 yılında ilk yangın tulumbasını yapar. 1718 yılında Tüfekhane ve Tophane de çıkan yangınlarda yapılan tulumbanın çok büyük yararı görülür. Bunun üzerine Padişah III. Ahmet ve Sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın emirleriyle 1720 yılında Gerçek Davut’un idaresinde Yeniçeri Ocağına bağlı TULUMBACI OCAĞI kurulur. Bu ocak, günümüz modern itfaiyesinin çekirdeğini oluşturur.

Sultan II.Mahmut, her yönüyle bozulan Yeniçeri Ocağını 1782 yılında kaldırır. Buna bağlı olarak Tulumbacı Ocağı da dağılmak zorunda kalır. Bunun üzerine halk, kendi kendini korumak için semt tulumbaları kurmaya başlar. Ancak 1828 yılında BÜYÜK HOCA PAŞA YANGINI yeni bir teşkilat ve düzen ihtiyacını ortaya koyar. Zamanın yetkilileri yeni kurulan ASKER-İ, MANSURİ-İ MUHAMMEDİYE içinde bir tulumbacı taburu teşkil ettirir ve Yeniçeriliği hatırlatmaması için de YANGINCI TABURU adını verirler.

Sultan Abdülaziz devrinde İstanbul Şehremaneti ve Belediye daireleri kurulunca bu daireler birer tulumbacı takımı kurmuş olup, bunlara DAİRELİ adı verilmiştir. Bunlar, gündüzleri kendi işlerinde çalışan, geceleri tulumbacı koğuşlarında yatan kimselerdi.

1871 yılında meydana gelen BÜYÜK BEYOĞLU YANGINI bu kuruluşların yetersizliğini ortaya koyar. Sultan Abdülaziz’ in emriyle, Macaristan’dan bu konuda uzman bir subay olan Kont Szeçsenyi Ödan getirilir. Bu kişiye paşalık rütbesi verilir ve çalışmalara başlar. 25 Eylül 1923 tarihine kadar bir başka deyişle İstanbul Belediye İtfaiyesine dönüşünceye kadar 49 yıl başarılı bir şekilde hizmet vermiştir.

Gaziantep İtfaiye Daire Başkanlığımız 1924 yılında kurularak hizmete başlamıştır.